Aktuāli!

Uz riepu maiņu izvēlies ONLINE pierakstu

ja ONLINE pierakstā nav vēlamā laika, zvani 28315118

mēģināsim atrast tev vēlamo laiku !

SIA Vidzemes riepu centrs
Rekvizīti
SIA "VIDZEMES RIEPU CENTRS"
Reģ. Nr.54103052901
Juridiskā adrese:
"Mazbāleliņi"
Stalbes pagasts,
Cēsu novads
LV-4151
Luminor Bank AS
kods: RIKOLV2X
konta nr. LV35RIKO 0002 0131 0779 3
Darba laiks
Adrese
"Mazbāleliņi"
Stalbes pagasts,
Cēsu novads
LV-4151