Aktuāli!

Informācija klientiem!

Saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā,  izsludināta ārkātas situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

SIA "Vidzemes riepu centrs" 

Aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem gan par sevi, gan apkārtējo cilvēku veselību un ievērot piesardzības pasākumus, proti, neapmeklēt riepu centru ar pasažieriem,un obligāti lietot sejas aizsargmaskas FFP2,vai respiratoru, uz riepu maiņu vai remontu obligāti  jāpierakstās pa telefonu uz konkrētu laiku,vai lzmantojiet E-pierakstu

+371 28315118

SIA Vidzemes riepu centrs
Rekvizīti
SIA "VIDZEMES RIEPU CENTRS"
Reģ. Nr.54103052901
PVN Reģ. Nr.LV54103052901
Juridiskā adrese:
"Mazbāleliņi"
Stalbes pagasts,
Cēsu novads
LV-4151
Luminor Bank AS
kods: RIKOLV2X
konta nr. LV35RIKO 0002 0131 0779 3
Darba laiks
Adrese
"Mazbāleliņi"
Stalbes pagasts,
Cēsu novads
LV-4151